Boží muka Pod Parkem, Vrchlabí

Boží muka s kamenným pískovcovým podstavcem a kovovým vrcholovým křížem s postavami Ježíše Krista a modlící se Panny Marie se nachází v ulici Pod Parkem ve Vrchlabí. Autorství, přesná datace vzniku této památky či událost, která jejímu zhotovení předcházela, bohužel nejsou známy. Víme však, že „křížek“ byl v roce 1904 renovován na náklady manželů Weisových. Boží muka se tehdy nacházela na pozemku hospodáře Josefa Gottsteina, jehož předci je nechali vystavět pravděpodobně již na přelomu 18. a 19. století. Dnes jsou pro nás cenným dokladem pozdně barokního lidového sochařství. Jejich výjimečnost spočívá zejména v kvalitním, autentickém umělecko-řemeslném ztvárnění.

Projekt obnovy božích muk, která se nacházela v havarijním stavu, byl realizován v letech 2014/2015. Obnova zahrnovala jednak odborné restaurování této drobné sakrální památky a dále také úpravu s tímto prvkem bezprostředně sousedícího okolí.

Projekt byl realizován za podpory Nadace VIA, četných donátorů a prací dobrovolníků v rámci společných setkání a brigád.

Boží muka najdete zde.

Přejít nahoru