údržba objektů

Jelikož se snažíme o uchování kulturního dědictví, je nutné nejen provádět projekty, obnovovat a stavět, ale také udržovat, pečovat a opravovat. Nejčastěji se jedná o kosení trávy, úklid odpadků, natírání střech nebo čištění a nátěry omítek. Ovšem samozřejmě je občas nutné provést i specifičtější opravy jako například několikerá výměna rozbité kasičky od vytrvalých darebných „lovců kořisti“ či jiné.

Přejít nahoru