o nás

Naše sdružení podporuje pokorný přístup člověka k přírodě, která ho obklopuje, které je součástí a ve které žije. Prosazujeme úctu k tradicím, ale zároveň považujeme za důležitý rozvoj, inovátorství, rozhled a to nejen z hlediska hodnot materiálních, ale také duchovních. Vnímáme stále malou podporu tvorby a obnovy krajinotvorných prvků jakožto důležitých urbanistických elementů. Například u masivního soudobého osidlování měst můžeme vidět, jak je společný prostor v okolí staveb kulturně prázdný a ani na běžné relaxační vycházky nezajímavý. A také proto se snažíme podporovat obnovu a utváření krajinotvorných prvků (především kostelíků, kapliček, božích muk a křížků), které jsou mnohdy spjaty s historickými událostmi a samy jsou ukázkou dovednosti tehdejších řemeslníků a umělců.
Krkonoše a jejich okolí je krásná a specifická krajina, která má rozhodně nezanedbatelný turistický potenciál. Ale dnešní požadavky turistů rozhodně neukojí jen místní sjezdové stráně. Proto jsme zastánci rozvoje tzv. měkké turistiky a podporujeme proklamaci 3P občanského sdružení Zdravé a pohostinné Krkonoše.

Mezi realizovanými projekty z.s. Zdravé Krkonoše převažují obnovy drobných sakrálních staveb – kostelíků, kapliček a božích muk. Ty po staletí pokorně spoludotvářejí přírodní scenérii naší krajiny, avšak jejich význam samozřejmě přesahuje aspekt krajinotvorný.
Větší sakrální stavby postavené v centrech vísek a měst sloužily především jako svatostánky, které byly schopny přijmout i větší množství lidí. Ty menší byly stavěny zejména podél nebo na křižovatkách cest tak, aby se u nich poutník mohl zastavit, pomodlit, zamyslet a zvolit tu správnou cestu. Tato volba se nemusela nutně týkat pouze cesty k chůzi či jízdě, ale v širším kontextu též cesty životní.
Tyto památky umělecké a řemeslné zručnosti našich předků patří k našim kulturním a duchovním kořenům.

naše teze

  • člověk je ovlivňován a utvářen prostředím ve kterém žije, a proto by na něj neměl zapomínat
  • spojení člověka s přírodou je organizmus, o který se stále musí pečovat, aby byl zdravý a silný
  • nadšený jedinec těžko konkuruje skupině nadšenců, kteří spolupracují
Přejít nahoru