Proklamace 3P

PERSPEKTIVA KVALITNÍ A ŠETRNÉ TURISTIKY V KRKONOŠÍCH

Proklamace 3P (Poznávat, Pečovat, Podělit se)

[za občanské sdružení „Zdravé a pohostinné Krkonoše“ sepsal RNDr. Petr Srp]

Lidé chtějí žít spokojeně a v dostatku. K tomu potřebují dobrý zdroj živobytí. Celosvětové trendy ukazují, že jedním ze stěžejních zdrojů obživy i v našem regionu bude turistický ruch. Současná struktura a kvalita turistické nabídky není schopná konkurovat jiným turistickým regionům v Evropě. Mnozí návštěvníci sem příjíždí především proto, že tady je levněji. Cenová hladina u nás však dohání (i předhání) západní Evropu. Turisté z tuzemska i zahraničí při výběru své dovolené začnou zvažovat na jedné úrovni: Kanárské ostrovy, Řecko, Alpy, Bavorský les, … Krkonoše. Proč by si měli vybrat právě Krkonoše? Abychom odvrátili hrozící ekonomický kolaps, chceme odpovědi na tato “proč” nalézat a budovat. Domníváme se, že potřebný potenciál tady je – typický ráz krajiny (přírody, architektury, …), tradice, na které je možné navázat a také my – lidé tohoto regionu. Jen si uvědomit, v čem je náš kraj jedinečný, nenapodobitelný, co jsou jeho skutečné hodnoty. Ty však nejsou nevyčerpatelné ani nezničitelné. Chceme je proto nejen poznávat a využívat, ale také o ně pečovat, spravovat je jako dobří hospodáři pro nás, naše hosty i naše potomky.

  • LIDÉ x KRAJINA

Jednou z odpovědí na ono „proč” (přijet právě do Krkonoš) nalézáme v jedinečném svérázu a bohatství místní krajiny (přírody, architektury,…). Krkonoše jsou ne náhodou náš nejstarší národní park, přeshraniční biosférická rezervace vyhlášená organizací UNESCO, území výjimečných a přísně chráněných přírodovědných hodnot. Turistický ruch ze zdejší krajiny žije, vydělává na ní, využívá ji. Chceme ji tuto službu vracet tím, že ji budeme poznávat, šířit povědomí o jejím přírodovědném a architektonickém bohatství z odborných publiikací mezi obyvatele a jejich hosty, chránit tato bohatství před “škůdci” i námi samými, na základě jejího poznání o ní dobře pečovat.

  • LIDÉ x TRADICE

Odpovědí na další otázku „proč” (přijet právě do Krkonoš) mohou být jedinečné místní tradice (životní styl, řemesla, slavnosti,…). Historie několikráte zpřetrhala kontinuitu vývoje našeho regionu. Výsledkem je, že se z lidského povědomí tradiční hodnoty vytratily. Je třeba se ohlédnout zpět po kořenech tohoto kraje, po domácích tradicích, poznat je, přijmout je za své a naučit se je ctít. Stará známá pravda říká: kdo si neváží sám sebe, toho si nemohou vážit ani ostatní. Když budeme tradice znát a ctít, můžeme je také hrdě ukazovat a případně dobře „prodat”.

  • LIDÉ x SLUŽBY

Považujeme za krátkozraké dívat se na návštěvníky našeho regionu jen jako na zdroj peněz. Jsou to především naši hosté. Hosté, kteří k nám přijíždí nejen přespat, ale také poznávat, bavit se, sportovat, vychutnávat, … Chceme jim vytvořit a nabídnout co nejvíce kvalitních možností, jak pobyt u nás skutečně prožít. Víme, že nejlepší reklamou je spokojený návštěvník. Spokojený host více utrácí, rád přijede znovu, podělí se o své zážitky z báječné dovolené s dalším lidmi, … Chceme být dobrými, pozornými a milými hostiteli, aby se hosté k nám vraceli a přiváděli své přátele. Nemáme zájem o hosty, kteří chtějí za levný peníz náš kraj jen rabovat, či bezduše využívat pro svou zábavu. Máme zájem o pozorné hosty, kteří mají ke kraji dobrý vztah, úctu i ohledy a kteří budou také pro náš kraj přínosem. Především na hostiteli však záleží, jací hosté budou přicházet!

  • LIDÉ x LIDÉ

Jsme pro spolupráci namísto řevnivosti a bezohledné konkurence. Je čas opustit myšlenku, že když se sousedovi daří dobře, jako by tím ukrajoval z mého krajíce. Zkušenosti z okolních států ukazují, že spoluprací mohou získat všichni daleko víc! Chceme navzájem spolupracovat, spojit své síly i prostředky, abychom mohli více nabídnout i více získat.

Našim cílem je nahradit všechna „x“ v názvech kapitol, zatím symbolizující jakési „versus” – stav nesouladu, protichůdnosti, konkurence. Nahradit je symbolem „&” – symbolem spolupráce, partnerství, souladu, souznění,… Nahradit je změnou svého myšlení a konání. Je čas, abychom se změnili my – obyvatelé tohoto regionu!

Přejít nahoru