Pokud chcete podpořit naší činnost a stát se tak součástí našich akcí, budeme velmi potěšeni. Získávání prostředků na naše projekty je totiž jedna z nejobtížnějších a samozřejmě klíčových částí pro jejich uskutečnění. Za případnou pomoc Vám proto děkujeme.

Jak nás můžete podpořit?

  • na bankovní účet sdružení č. 107-7144890227/0100 (IBAN: CZ0301000001077144890227) (variabilní symbol: 2011; konstantní symbol: 0558)
  • Jinak než finanční částkou – kontaktujte nás
Přejít nahoru