Kaple Panny Marie, Kalvárie, Vrchlabí

Kaple Panny Marie pochází z druhé poloviny 19. století. Stavitelem byl dle dochovaných pramenů pan Johan Erben, podle kterého se kaple také někdy nazývá. Lokalita Olivetské hory, které je stavba součástí, hrála v minulosti významnou roli v životě vrchlabských farníků. Vrcholila zde řada náboženských událostí, svátků a poutí. Kromě mariánské kapličky jste tu mohli nalézt závěr křížové cesty vedoucí od sousoší Panny Marie Pomocné v městském parku, výklenkovou kapli se sochou Ježíše Krista v okovech (jeskyně ve skále pod vrcholem) a sousoší modlícího se Ježíše Krista s andělem přímo na vršku Olivetské hory. Všechny tyto historické pamětihodnosti v průběhu minulých desetiletí postupně podléhaly hlodavému zubu času.

Sdružení Zdravé Krkonoše započalo s obnovou kaple Panny Marie v roce 2010. Realizovaný návrh obnovy kaple vychází z její původní historické podoby. Do té jsou zakomponovány také prvky se soudobým architektonickým výrazem, které lehce provokativní a jasnou formou vyzdvihují dnes stále nezbytný, ducha povznášející obsah a poselství stavby. Do kaple se také podařilo navrátit původní sochu sv. Josefa s Ježíškem, která společně s výmalbou, realizovanou ateliérem Květy Krhánkové, tvoří ducha vnitřního prostoru. Za pozornost jistě stojí i kamenná opěrná zeď, doplněná nevšedním ornamentem benefičních kamenů a nově nainstalovaný zvon, který je opatřen unikátním zvonícím systémem. Pokud do číselné krabičky u kaple vložíte a potvrdíte kód dle indicií na informační ceduli, zvon zazvoní a údajně tak pomůže splnit i jakákoliv tajná přání. Kapli můžete navštívit samozřejmě ve dne, ale nevšední zážitek přináší také návštěva noční. Skrytý a skromný interiér po nasvětlení jakoby vystupuje ven před samotnou kapli, což dává místu zcela jiný rozměr.

Kapličku najdete zde.

Přejít nahoru