Kaple sv. Anny, Kněžice

Kaplička pochází z poloviny 18. století a je zasvěcena sv. Anně a 14-ti pomocníkům. Její stavbu i zhotovení třídílného oltářního obrazu inicioval vrchlabský měšťan Antonín Schulz. Kaplička stojí u cesty vedoucí z Vrchlabí do Kněžic na místě, odkud se otevírá nejkrásnější pohled na město Vrchlabí. Právě tam poskytuje ochranu nejen duchovní, ale také před nepřízní počasí všem kolemjdoucím poutníkům. Dlouho odolávala působení času, až v šedesátých letech minulého století vyhořela a zbyly z ní jen zbytky obvodového zdiva. Z veřejné sbírky byla v letech 1997 – 1999 obnovena. Uvnitř se nachází kopie oltářního obrazu, který zobrazuje Svatou rodinu – Pannu Marii s Ježíškem a sv. Annu, patronku města Vrchlabí, a čtrnáct svatých pomocníků, kteří posilují ochrannou moc sv. Anny. Původní dochovaný oltářní obraz z roku 1754 je uložen v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Nad vchodem do kapličky je umístěna pamětní deska s německým nápisem na paměť návštěvy císaře Josefa II. v roce 1778. Před oltářem stojí dřevěná socha poutníka Františka zhotovená r. 2002 řezbářem Petrem Kyselou.

Kapličku najdete zde.

Přejít nahoru