Kaple sv. Anny, Vrchlabí

Kaplička se studánkou stojí u staré promenádní cesty vedoucí podél řeky Labe do Hořejšího Vrchlabí. Byla postavena roku 1832 a je zasvěcena svaté Anně, ochránkyni a patronce města Vrchlabí. Podnětem ke stavbě kapličky byl s největší pravděpodobností pramen čisté, pitné vody, pro niž si vrchlabští občané chodili v době epidemie cholery v létě 1832. Od padesátých let minulého století kaplička chátrala, až z ní zbyla pouze štítová zeď. O obnovu kapličky i promenádní cesty se zasloužilo občanské sdružení Zdravé Krkonoše v letech 2003 – 2004.

Autoři provedli podle historických materiálů přesnou rekonstrukci objektu včetně svedení pramene vody ze stráně Stavidlového vrchu do studánky uvnitř kapličky. Výzdobu interiéru s tématem „Sv. Anna Samotřetí“ navrhla výtvarnice Květa Krhánková. S týmem spolupracovníků ji také realizovala šablonovou malbou ve stylu Beuronské umělecké školy z přelomu 19. a 20. století (v Čechách např v Emauzích či v klášteru sv. Gabriela na Smíchově) s prvky symbolismu a dekorativismu inspirovanými starým Egyptem. Kaplička sv. Anny spolu s pramenem byla slavnostně vysvěcena v červenci 2004 panem farářem Stanislavem Skalským.

Kapličku najdete zde.

Přejít nahoru