Projekt obnovy božích muk se rozjíždí

Naším nejnovějším projektem, který jsme právě dokončili a na jehož znovuotevření Vás zveme, je obnova božích muk v ul. Pod Parkem, na levém břehu řeky Labe, ve svahu, který tvoří jednu z výškových dominant města Vrchlabí. Svým založením historická cesta (dnes ul. Pod Parkem) vede při hranici městského parku, oblíbené destinace vrchlabských občanů. Projekt zahrnuje jednak obnovu (restaurování) dochovaných božích muk, dále úpravu s tímto prvkem bezprostředně sousedícího okolí, tzn. odstranění náletových dřevin, provedení terénních úprav a drobných stavebních prací, výsadbu nových půdopokryvných rostlin a osazení informační tabule.

Boží muka se skládají z trojdílného členitého pískovcového podstavce, v jehož vrcholu je ukotven kovový kříž s korpusem Ježíše Krista a modlící se postavou Panny Marie. K historii tohoto cenného dokladu pozdně barokního lidového sochařství toho bohužel příliš mnoho nevíme.

V soupisu církevních památek vrchlabské farnosti je, kromě udání polohy božích muk při cestě k sousoší Panny Marii Pomocné s Ježíškem, zmíněna pouze informace o tom, že „křížek“ v roce 1904 renovovali manželé Weisovi. Boží muka se tehdy nacházela na pozemku jejich souseda, hospodáře Josefa Gottsteina. Byli to právě předci pana Gottsteina, kteří boží muka nechali na přelomu 18. a 19. století vystavět. Událost, která vybudování božích muk předcházela či jméno autora bohužel známy nejsou.

Dochovaná boží muka v ul. Pod parkem jsou součástí souboru drobné sakrální architektury na Vrchlabsku. Jejich výjimečnost spočívá zejména v jejich stáří a v jejich kvalitním originálním a autentickém umělecko-řemeslném ztvárnění.

Projekt obnovy božích muk jsme opět připravili jako možnost k vzniku nového společného díla, které zútulní a pozvedne další místo města Vrchlabí, které tvoří prostředí v němž žijeme. Proto pokud přemýšlíte, že se do projektu s námi přidáte, máme pro Vás přichystáno několik možností.

  • V regionálním informačním centru jsme zahájili sbírku, pro kterou máme nachystané speciální pamětní listy s grafikou, kterou k tomuto účelu věnovala vrchlabská výtvarnice Iveta Pilařová.
  • Sbírky se můžete zúčastnit i přes internet zde.
  • S projektem také plánujeme spojit „brigádnické“ setkání, při kterém se pokusíme za účasti zahradního architekta provést potřebné zahradnické úpravy okolí božích muk. Dále plánujeme ve spolupráci se Základní uměleckou školou Karla Halíře Vrchlabí benefiční koncerty, na které Vás tímto předem zveme. Pokud byste se rádi zapojili nějakým vlastním originálním způsobem, určitě neváhejte a dejte nám vědět.

Přejít nahoru