Kaple sv. Barbory,Černý Důl

Kaplička stojí u silnice vedoucí z Černého Dolu na Hoffmanovy boudy a je zasvěcena sv. Barboře patronce a ochránkyni horníků. Zchátralá kaplička byla v devadesátých letech díky několika místním nadšencům opravena a během léta 2006 ji členové občanského sdružení Zdravé Krkonoše upravili do současné podoby. Výzdobu interiéru navrhla výtvarnice Květa Krhánková a s týmem spolupracovníků ji realizovala. Kaplička sv. Barbory byla slavnostně vysvěcena v říjnu 2006 panem farářem Stanislavem Skalským.

Kapličku najdete zde.

Přejít nahoru