Krkonoše

sbírka na obnovu božích muk v ulici Pod Parkem ...

 

Na obnovu božích muk je možné finančně přispět jakoukoli částkou

  • V Městském informačním centru Vrchlabí (přízemí vrchlabské radnice).
  • Přes internet převodem částky na bankovní účet občanského sdružení Zdravé Krkonoše dle návodu níže.
Pro dárce jsme přichystali speciální pamětní listy s grafikou, kterou k tomuto účelu věnovala vrchlabská výtvarnice Iveta Pilařová.


Návod na příspěvek převodem přes internet:

- na bankovní účet sdružení č.ú.:1303957349 / 0800 zašlete Vámi vybranou částku
- pokud nechcete být zcela anonymní dárce, zašlete své jméno, adresu, popř. telefon e-mailem na info@krkonose.eu; nejlépe vyplněním a odesláním tohoto formuláře jako přílohy e-mailu.
- jako potvrzení obdržení Vaší zprávy Vám zašleme e-mail
- jako potvrzení obdržení platby Vám poštou zašleme pamětní list a darovací smlouvu, pokud byla objednána
- při nejasnostech, dotazech nebo námětech nás kontaktujte na info@zdravekrkonose.eu nebo na telefonu 732 837 046 (kontaktní osoba: Michal Daněk).


Vaše zadané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně, ani jinak zneužity či dále šířeny.