Krkonoše

realizované projekty ... kaple Panny Marie, Stromkovice


Kaple Panny Marie stojí uprostřed lesa na kopci Kobyla u vsi Stromkovice. Kaple byla postavena okolo šedesátých let devatenáctého století v místě, kde pramení prý léčivá tzv. „Boží voda“. Podél lesní cesty vedoucí kolem kapličky jsou umístěné obrazy křížové cesty. Přestože se kaple nachází hluboko v lese, dvakrát ročně se zde konají bohoslužby hojně navštěvované lidmi z okolních obcí. Původní kaple byla na jaře roku 2007 stržena, protože hrozilo její zřícení. Na jejím místě byla během tří měsíců občanským sdružením Zdravé Krkonoše postavena dřevěná kaple zcela nová. Vnitřek kaple zdobí dřevěný oltářní obraz Panny Marie..

Kapličku najdete zde.

Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 28.10
Koncert 28.10