Krkonoše

realizované projekty ... boží muka v ul. Pod Parkem, Vrchlabí


Boží muka s kamenným pískovcovým podstavcem a kovovým vrcholovým křížem s postavami Ježíše Krista a modlící se Panny Marie se nachází v ulici Pod Parkem ve Vrchlabí. Autorství, přesná datace vzniku této památky či událost, která jejímu zhotovení předcházela, bohužel nejsou známy. Víme však, že „křížek“ byl v roce 1904 renovován na náklady manželů Weisových. Boží muka se tehdy nacházela na pozemku hospodáře Josefa Gottsteina, jehož předci je nechali vystavět pravděpodobně již na přelomu 18. a 19. století. Dnes jsou pro nás cenným dokladem pozdně barokního lidového sochařství. Jejich výjimečnost spočívá zejména v kvalitním, autentickém umělecko-řemeslném ztvárnění.

Projekt obnovy božích muk, která se nacházela v havarijním stavu, byl realizován v letech 2014/2015. Obnova zahrnovala jednak odborné restaurování této drobné sakrální památky a dále také úpravu s tímto prvkem bezprostředně sousedícího okolí.

Projekt byl realizován za podpory Nadace VIA, četných donátorů a prací dobrovolníků v rámci společných setkání a brigád.

Boží muka najdete zde.

Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Boží muka Pod parkem
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12