Krkonoše

realizované projekty ... kaple Panny Marie na Kalvárii, Vrchlabí


Kaple Panny Marie pochází z druhé poloviny 19. století. Stavitelem byl dle dochovaných pramenů pan Johan Erben, podle kterého se kaple také někdy nazývá. Lokalita Olivetské hory, které je stavba součástí, hrála v minulosti významnou roli v životě vrchlabských farníků. Vrcholila zde řada náboženských událostí, svátků a poutí. Kromě mariánské kapličky jste tu mohli nalézt závěr křížové cesty vedoucí od sousoší Panny Marie Pomocné v městském parku, výklenkovou kapli se sochou Ježíše Krista v okovech (jeskyně ve skále pod vrcholem) a sousoší modlícího se Ježíše Krista s andělem přímo na vršku Olivetské hory. Všechny tyto historické pamětihodnosti v průběhu minulých desetiletí postupně podléhaly hlodavému zubu času.

Sdružení Zdravé Krkonoše započalo s obnovou kaple Panny Marie v roce 2010. Realizovaný návrh obnovy kaple vychází z její původní historické podoby. Do té jsou zakomponovány také prvky se soudobým architektonickým výrazem, které lehce provokativní a jasnou formou vyzdvihují dnes stále nezbytný, ducha povznášející obsah a poselství stavby. Do kaple se také podařilo navrátit původní sochu sv. Josefa s Ježíškem, která společně s výmalbou, realizovanou ateliérem Květy Krhánkové, tvoří ducha vnitřního prostoru. Za pozornost jistě stojí i kamenná opěrná zeď, doplněná nevšedním ornamentem benefičních kamenů a nově nainstalovaný zvon, který je opatřen unikátním zvonícím systémem. Pokud do číselné krabičky u kaple vložíte a potvrdíte kód dle indicií na informační ceduli, zvon zazvoní a údajně tak pomůže splnit i jakákoliv tajná přání. Kapli můžete navštívit samozřejmě ve dne, ale nevšední zážitek přináší také návštěva noční. Skrytý a skromný interiér po nasvětlení jakoby vystupuje ven před samotnou kapli, což dává místu zcela jiný rozměr.

Kapličku najdete zde.

Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 28.10
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 26.12
Koncert 28.10