realizované projekty ...

Mezi realizovanými projekty o.s. Zdravé Krkonoše převažují obnovy drobných sakrálních staveb – kostelíků, kapliček a božích muk. Ty po staletí pokorně spoludotvářejí přírodní scenérii naší krajiny, avšak jejich význam samozřejmě přesahuje aspekt krajinotvorný.
Větší sakrální stavby postavené v centrech vísek a měst sloužily především jako svatostánky, které byly schopny přijmout i větší množství lidí. Ty menší byly stavěny zejména podél nebo na křižovatkách cest tak, aby se u nich poutník mohl zastavit, pomodlit, zamyslet a zvolit tu správnou cestu. Tato volba se nemusela nutně týkat pouze cesty k chůzi či jízdě, ale v širším kontextu též cesty životní.
Tyto památky umělecké a řemeslné zručnosti našich předků patří k našim kulturním a duchovním kořenům.