Krkonoše

aktuálně ...


Společně s Vlasteneckým divadelním spolkem Vlastík Vás zveme na benefiční derniéru kusu Synové Velké Metalice neboli Hanč a Vrbata opět v mrazivém hřebenovém zápasu o život. V Kulturním domě Střelnice V úterý 2.2. 2016 V 19:00 Výtěžek tohoto představení se Vlastík rozhodl věnovat na podporu činnosti zapsaného spolku Zdravé Krkonoše.

Zveme Vás ve středu 27.5. na slavnostní znovuodhalení božích muk v ulici Pod Parkem ve Vrchlabí. Sraz je v 18 hodin u vrchlabského kina. Více v pozvánce.

Duben 2015 - Připravujeme brigádnické pracovní setkání na 11. května od 15:00, kde bychom rádi provedli potřebné úpravy terénu kolem božích muk, výsadbu květin a jiné hlavně zahradnické práce pod vedením zahradní architektky Petry Löffelmannové. Pokud budete chtít přijít pomoci, rádi Vás uvidíme.

Březen 2015 - Na podzim proběhl zdravotní řez obou sousedních lip a také první brigáda na úklid větví. Podařilo se připravit nový základ, který je umístěn kvůli masivním kořenům lip více do popředí. Restaurátoři dále očistili a zpevnili kamennou část božích muk a kovový kříž odvezli na obnovu do ateliéru. Nyní se připravuje přesun kamenné části na nový základ, výstavba opěrné zídky a další.

Leden 2015 - Přes zimu úspěšně proběhly 2 benefiční koncerty, kde jsme projekt obnovy božích muk měli možnost znovu připomenout.

Říjen 2014 - Příspět nyní můžete také jednoduše přes internet - viz instrukce.

Srpen 2014 - V regionálním informačním centru jsme úspěšně zahájili veřejnou sbírku pro ty z Vás, kteří zamýšlí finančně podpořit Projekt obnovy božích muk.

Červenec 2014 – Projekt obnovy božích muk se rozjíždí a pomalu nám do týmu přibývají další spolupracovníci (více zde).

Duben 2014 - Ve spolupráci s městem Vrchlabí se podařilo restaurovat ústřední litinový kříž s Kristem na vrchlabském hřbitově - tip pro Vaši procházku...

Březen 2014 - Začínáme připravovat nový projekt Obnovy božích muk a jejich okolí v ulici Pod Parkem ve Vrchlabí.

Březen 2014 - Z důvodu nevyhovujících bankovních poplatků jsme se rozhodli změnit poskytovatele a máme účet nový. Omlouváme se za případné nedorozumnění a děkujeme za pochopení.

Říjen 2013 - Rozhodli jsme se podpořit projekt Galerie Morzin stejnojmenného občanského sdružení. Jedná se o vybudování nové galerie v prostorách vrchlabského „zámečku“ pro výstavy výtvarných děl a akce spojené s šířením současného umění. Více na www.morzin.org.

Září 2013 - Proběhla již dlouho plánovaná údržba kaple u Davidových bud, kde se kromě dalšího podařila opravit poničená dubová vrata s mříží.

Srpen 2013 - Bylo provedeno odstranění nejzávažnějších poruch na hrobce H19 familie Ehinger na vrchlabském hřbitově.

Leden 2013 - Ve spolupráci s městem Vrchlabí se začíná připravovat projekt “Obnova litinového kříže s Kristem na vrchlabském hřbitově”.

29. září 2012 proběhlo za hojné účasti veřejnosti slavnostní otevření a vysvěcení kaple Panny Marie na Kalvárii.